BİLDİRİ GÖNDERİMİ


Sözlü Bildiri Özeti Gönderen Asistanlara, Sınırlı Sayıda Ücretsiz Kayıt ve Konaklama desteği verilecektir.
Sözlü Bildiri Özetlerinizi Göndermeyi Unutmayınız. Kontenjan ile Sınırlıdır.

Son bildiri gönderim tarihi 1 Nisan 2022’dir. Bu tarihten sonra bildiri kabul edilmeyecektir. Bildiriler sözlü ve poster sunum olarak yapılacaktır.

Bildiri Özeti Genel Kuralları
Bildirilerin yazımı için başlık ve yazar isimleri hariç 3000 karakter ile sınırlandırılmıştır.
Bildiri gönderiminde kullanılan yazı karakteri Times New Roman yazı karakterinde, 10 punto ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
Yazı başlıkları büyük harfler ile yazılmalıdır.
Bildirilerin Giriş, Gereçler ve Yöntem, Sonuçlar ve Tartışma olarak düzenlenmesi tercih edilmelidir.
Özet başlığı, çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır.
Bildiri özeti başlığında ya da içeriğinde bilinenler dışındaki kısaltmaların ilk kullanıldıkları yerde ardından bir parantez açılarak uzun yazılımı belirtilmelidir.
Bildiriler gönderildiği şekli ile basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerektiğini önemle hatırlatırız.

Geri Bildirim
Bildiri değerlendirme sonucunuzu içeren e-posta, tarafımıza gönderilen e-posta adresine 11 Nisan 2022 tarihinden itibaren gönderilecektir.
Bildirilerle ilgili tüm değerlendirme sürecinin bildiri sahibi tarafından takip edilmesi gerekmektedir.

En İyi Bildiri Ödülleri
Kongremize gönderilen bildirilerden en yüksek değerlendirme puanını alan ilk üç bildiriye kongre kapanış aktivitesi esnasında ödül verilecektir.

Copyright © 2022 15. Ege Dermatoloji Günleri Tüm Hakları Saklıdır